Tunstall Health

En online telemedicinsk portal

Åben for læger, men også for patienten selv kan gå ind og se deres seneste målinger af blodsukker, blodtryk m.m. Måleudstyr er trådløst koblet op med systemet, så når brugeren fx måler blodsukker, så bliver resultatet uploaded til portalen. Løsningen er for mennesker, der lever i eget hjem – med fx hjerteproblemer, diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk. Ved målinger i eget hjem, kan der spares tidskrævende ture til hospitalet eller egen læge.

Link til Tunstall Health hjemmeside.

Tunstall Health

(EN) An online portal where doctors, as well as the patients can enter to view their latest measurements of blood sugar, blood pressure etc. The equipment is connected wirelessly to the system, so that when the user e.g. measures blood sugar, then the result is uploaded to the portal. The solution is for people who live in their own home - with e.g. heart problems, diabetes, COPD or high blood pressure. When you measure at home, you can save time-consuming trips to the hospital or your own doctor.