Uccello Kettle

Kande som kan hælde uden løft

Denne el-kedel gør det nemmere for børnefamilier, personer med begrænset funktionalitet i hænder og arme, eller med rystelser, gigt m.v. at hælde kogt vand op i en kop eller kande på tryg og sikker vis.

Kedlen sørger for en sikket og præcis opskænkning af vand uden løft - håndtaget modsat tuden vippes blot let i vejret.

Link til Uccello Kettle i Hjælpemiddelbasen.

Uccello Kettle

(EN) This electric kettle is designed to make it easier for families with children, persons with limited functionality in hands and arms, or with tremors, rheumatism etc. to pour boiled water into a cup or jug ​​in a safe and secure manner.
The kettle provides a secure and precise dispensing of water without lifting - the handle opposite the spout is simply tilted upwards.