VITO

Online værktøj til at finde hjælpemidler

VITO er et online værktøj, der hjælper borgere med at søge viden om hjælpemidler hurtigt og nemt. Borgere kan søge efter hjælpemidler hjemmefra – alene eller med hjælp fra en  pårørende eller en kommunalt medarbejder.
Borgeren skal blot udfylde relevante spørgsmål om sig selv, sine kropslige problemer og de aktiviteter, der er problemer med i hverdagen. Herefter vises  de hjælpemidler, der matcher borgernes besvarelser. Borgeren har nu mulighed for at finde oplysninger om, hvordan hjælpemidlerne kan anskaffes.

Link til VITO hjemmeside.

VITO

An online tool, that helps citizens to find information about assistive technologies, quick and easy. They can search for assistive technologies from home, by themselves, with a family member or an employee from the municipality. They just fill in some relevant informantion about themselves, and the activities they have trouble with in their everyday life. The matching technologies will be shown with information about how to acquire them.