Wear&CareⓇ

Sensor ble

Funktion: En sensor fastgøres på ydersiden af bleen og tilsluttes en lille sender. Sensoren registrerer fugtniveauet i bleen, og giver besked, når bleen skal skiftes. Via en automatiske besked til plejepersonalet sikrer dette, at bleen bliver skiftet på rette tidspunkt  – hverken for tidligt eller for sent, og at der kun bliver kigget til bleen, når det er nødvendigt. Dette kan hjælpe til at give mere omsorg for færre ressourcer og øget livskvalitet for borgeren. 
Målgruppe: Personer med moderat til kraftig inkontinens.
Udviklingsstadie: Løsningen er udviklet til brug på plejehjem, hospitaler, hospicer, bosteder for fysisk og psykisk handicappede samt andre plejeinstitutioner. Løsningen kan også bruges i hjemmeplejen og på sigt af selvhjulpne borgere i eget hjem.

Link til udvikleren Suma Cares hjemmeside.

Wear&Care® - Sensor diaper (EN)

Function: A sensor is attached to the outside of the diaper and connected to a small transmitter. The sensor detects the moisture level in the diaper and notifies when it has to be changed. Via an automatic message to the care staff the systems ensures that the diaper is changed at the right time - not too early nor too late, and that checking the diaper only happens when necessary. This can help more resources for fewer resources and increase the quality of life for the citizen
Target group: People with moderate to severe incontinence.
Development stage: The solution is developed for use in nursing homes, hospitals, hospices, homes for physically ormentally disabled persons and other care institutions. The solution can also be used in home care and by citizens in their own homes.