WelfareTrack

Aktivitetstracking af hjælpemidler og velfærdsteknologi

Få overblik over anvendelsen af hjælpemidler og andre velfærdsteknologier, Ved fx at påsætte aktivitetssensorer eller en GPS-enhed på en rollator, kan der opsamles information om, hvor langt en rollatorbruger dagligt går. Sensorerne kan også bruges til at måle, hvor meget en sansestimulerende stol anvendes på et plejecenter. Informationen sendes trådløst tilbage til en central enhed som kan tilgås fra web, tablet eller smartphone. Målingerne kan sundheds- og plejepersonale i kommunen anvende til at se brugen af apparaterne, servicebehov og lignende.

Link til WelfareTrack hjemmeside.

WelfareTrack (EN)

Activity tracking of technical aids and other welfare technologies.

Get an overview of how the technologies have been used by the users.
You can attach an activity sensor or a GPS unit to a walker and get information on how far a user walks daily. The sensors could also be used to measure how much a sensory stimulating chair is used in a care center. The information is sent wirelessly to a central unit that can be accessed on the internet, on a tablet or a smartphone. The data can be used by health care staff in the municipality to check the use of the appliances, service requirements and such.