XXL-Rehab Simulationsdragt

Simulerer overvægt

Simulationsdragten gør det muligt for studerende og fagpersoner inden for sundhedsområdet at indleve sig i de udfordringer, der er for overvægtige borgere.
Muligheden for indlevelse kan blandt andet bruges til at tilrettelægge genoptræning efter operationer, tilpasse teknologier, forudsige problematikker eller finde løsninger.

Link til forhandleren Cobi Rehab.

XXX - Rehab Simulation Suit

(EN) The simulation suit makes it possible for students and healthcare professionals to gain insight into the challenges connected with being obese.
The possibility of insight and empathy is used e.g. when planning post operative rehabilitation, for adjusting technological solutions, to predict challenges and obstacles and in finding solutions.