Zilent

Et tryghedsskabende klinikbord

Designet med fokus på ergonomi, æstetik, optimal hygiejne og reduktion af klinisk støj. Ud fra sundhedspersonalets input og behov er det traditionelle stålrullebord nytænkt i et innovativt design. Bordbenene er formet som et Z. Dette design giver personalet mulighed for bedre arbejdsstillinger, idet de kan få bordet tættere på både deres egen krop - og patientens.

Link til producenten Innoflex.

 

Zilent

(EN) A clinic table that generates calmness. It is designed with focus on ergonomics, aesthetics, optimal hygiene and reduction of clinical noise.

Based on input from healthcare staff and their needs, the traditional steel roller table has been redesigned innovatively in this design. The legs of the table are shaped like a Z. This design allows the staff to better work posture as they can get the table closer to both their own body and the patient.